Marginesy pięciolinii

sheet music
Help →  Polish →  Marginesy pięciolinii

Ustawiamy kursor na pięciolinii (klawisze Lewo, Prawo, Góra, Dół) w żądanym wierszu.

  • Aktywujemy panel  (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowego Alt+M). Zmieniamy lewy lub prawy margines kolumny korzystając z przycisków «Zwiększ lewy margines», «Zwiększ prawy margines», «Zmniejsz lewy margines», «Zmniejsz prawy margines».
  • Przy pomocy myszki, przesuwamy na górnej skali znacznik prawego lub lewego marginesu.

 


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software