Odstępy między wierszami

sheet music
Help →  Polish →  Odstępy między wierszami

  • Z głównego menu wybieramy: «Kompozycja» | «Właściwości kompozycji». W otwartym oknie aktywujemy zakładkę «Ogólne».

    W polu «Odstęp», ustawiamy najmniejszy odstęp między wierszami. Jeśłi włączona jest opcja «Wyrównaj pięciolinie w pionie», to pięciolinie zostaną automatycznie rozmieszczone na kartce papieru w taki sposób, że rzeczywiste odległości mogą być większe od przyjętej minimalnej.

  • Ustawiamy kursor na pięciolinii (klawiszami Lewo, Prawo, Góra, Dół) w żądanym wierszu.
  • Aktywujemy panel «Modyfikacja» (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowego Alt+M).
    Przesuwamy wiersz w górę lub w dół korzystając z przycisków: «Przesuń wiersz w górę», «Przesuń wiersz w dół».
  • Korzystając z myszki, przesuwamy na lewej skali kursor, odpowiadający wierszowi, który chcemy przesunąć.

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software