Edytor odtwarzania

sheet music
Help →  Polish →  Edytor odtwarzania

(Edytor jest dostępny wyłącznie w wersji «Maestro»).

Aktywujemy panel  (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowego Alt+M).
Naciskamy przycisk «Edytor odtwarzania».
Zaznaczamy nutę wymagającą regulacji. Zmieniamy czas trwania lub pozycję początkową nuty klawiszami: Alt+Lewo, Alt+Prawo, Ctrl+Lewo, Ctrl+Prawo.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software