Łamanie strony

sheet music
Help →  Polish →  Łamanie strony

Ustawiamy kursor (klawiszami Lewo, Prawo, Góra, Dół) w tym takcie, po którym chcemy złamać stronę, lub po którym zamierzamy usunąć złamanie strony.
Aktywujemy panel «Modyfikacja» (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowego Alt+M).
Łamiemy stronę lub usuwamy załamanie strony korzystając z przycisku «Złam stronę».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software