Dodawanie symboli do listy szablonów

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie symboli do listy szablonów

  • Aktywujemy panel  klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowegoAlt+S.
    Naciskamy przycisk «Wszystkie symbole» . W oknie dialogowym, które się otworzy, wciskamy przycisk «Dodaj». Zaznaczamy plik symbolu, który chcemy dodać.
  • Z głównego meny wybieramy: «Szablony» | «Symbole» | «Dodaj». Zaznaczamy plik symbolu, który chcemy dodać.

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software