Dodawanie akordu do spisu szablonów

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie akordu do spisu szablonów

  • Aktywujemy panel  (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowego Alt+C).
    Naciskamy przycisk «Wszystkie akordy». W otwartym oknie dialogowym naciskamy przycisk «Dodaj». Zaznaczamy plik zawierający akord, który chcemy dodać.
  • Z głównego menu wybieramy: «Szablony» | «Akordy» | «Dodaj». Zaznaczamy plik zawierający akord, który chcemy dodać.

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software