Zmiana odległości między nutami

sheet music
Help →  Polish →  Zmiana odległości między nutami

  • Z głównego menu wybieramy «Kompozycja» | «Właściwości». Aktywujemy zakładkę «Ogólne» w otwartym oknie dialogowym. Ustawiamy wartość «Spacja między nutami».
  • Ustawiamy kursor (klawiszami Lewo, Prawo, Góra, Dół) na żądanej nucie lub zaznaczamy żądaną nutęAktywujemy panel «Modyfikacja» (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z klawiszy kierunkowych Alt+M).
    Zmieniamy odległość przed zaznaczoną nutą lub za zaznaczoną nutą, korzystając z przycisków «Zwiększ odległość przed», «Zmniejsz odległość przed».

 


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software