Zmiana pozycji nuty

sheet music
Help →  Polish →  Zmiana pozycji nuty

  • Ustawiamy kursor (klawiszami kierunkowymi Lewo, Prawo, Góra, Dół) na żądanej nucie albo zaznaczamy nutę. Zmieniamy pozycję nuty (nut) korzystając z kombinacji klawiszy: Ctrl+Lewo, Ctrl+Prawo.
  • Przy wciśniętym klawiszu Ctrl, naciskamy i trzymamy lewy przycisk myszki na danej nucie, po czym przesuwamy nutę na żądaną pozycję.
  • Ustawiamy kursor (klawiszami kierunkowymi Lewo, Prawo, Góra, Dół) na żądanej nucie albo zaznaczamy nutę.
    Aktywujemy panel  (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając ze skrótu klawiszowego Alt+M).
    Zmieniamy położenie żądanej nuty przyciskami «Przesuń w lewo», «Przesuń w prawo».

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software