Łączenie nut

sheet music
Help →  Polish →  Łączenie nut

 • Z głównego menu wybieramy: «Kompozycja» | «Właściwości kompozycji».
 • W otwartym oknie dialogowym aktywujemy zakładkę «Ogólne». Domyślnie ustawiamy grupowanie nut na «Cały takt».
 • Grupowanie pojedyńczych nut:
  • Ustawiamy kursor (klawiszami Lewo, Prawo, Góra, Dół) na żądanej nucie lub zaznaczamy nutę.
  • Aktywujemy panel

    (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając ze skrótu klawiszowego

Alt+M

   ).

 

 • Grupujemy zaznaczoną nutę z następną nutą, albo odłączamy zaznaczoną nutę od następnej nuty, korzystając z przycisków «Połącz nuty», «Rozłącz nuty».

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software