Zmiana dźwięku

sheet music
Help →  Polish →  Zmiana dźwięku

  • Ustawiamy kursor (klawiszami Lewo, Prawo, Góra, Dół) na żądanej nucie lub zaznaczamy nutę. Zmieniamy dźwięk klawiszami Ctrl+Góra, Ctrl+Dół.
  • Naciskamy lewym przyciskiem myszki na nutę. Trzymając lewy przycisk wciśnięty, przesuwamy nutę na żądaną pozycję.
  • Ustawiamy kursor (klawiszami Lewo, Prawo, Góra, Dół) na żądanej nucie lub zaznaczamy nutę. Aktywujemy panel  (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając ze skrótu klawiszowego Alt+M).
    Zmieniamy dźwięk nuty używając przycisków «Przesuń w górę», «Przesuń w dół», «Przesuń w górę o oktawę», «Przesuń w dół o oktawę».

 


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software