Zmiana czasu trwania

sheet music
Help →  Polish →  Zmiana czasu trwania

  • Ustawiamy kursor (klawiszami Lewo, Prawo, Góra, Dół) na żądanej nucie albo zaznaczamy nutę. Teraz zmieniamy czas trwania nuty klawiszami: Alt+Lewo, Alt+Prawo.
  • Ustawiamy kursor (klawiszami Lewo, Prawo, Góra, Dół) na żądanej nucie lub zaznaczamy nutę.
    Aktywujemy panel «Modyfikacja» (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowego Alt+M). Zmieniamy czas trwania nuty używając klawiszy «Zwiększ wartość», «Zmniejsz wartość».

 


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software