Odstępy pomiędzy taktami

sheet music
Help →  Polish →  Odstępy pomiędzy taktami

Ustawiamy kursor (klawiszami Lewo, Prawo, Góra, Dół) w tym takcie, po którym odstęp chcemy regulować.

   Aktywujemy panel

    (klikając myszkąikonę panelu lub korzystując ze skrótu klawiszowego

Alt+M

   ).

 

   Odstęp po bieżącym takcie zmieniamy klawiszami:

«Zwiększ odstęp po takcie», «Zmniejsz odstęp po takcie»

   .

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software