Ustawianie stylu grupowania nut

sheet music
Help →  Polish →  Ustawianie stylu grupowania nut

  • Ustawiamy kursor (klawiszami: Lewo, Prawo, Góra, Dół) w wybranym takcie albo zaznaczamy nuty w wybranych taktach.
  • Aktywujemy panel «Modyfikacja» (Klikając myszką ikonę panelu lub korzystając ze skrótu klawiszowego Alt+M).
    Naciskamy «Styl grupowania nut» aby włączyć bieżący styl.
    Można ustawić inne style, naciskając strzałkę przy przycisku. W otwartym oknie można ustawić pożądane właściwości zaznaczonych taktów.
  • Naciskamy prawym klawiszem dowolne miejsce utworu i z rozwiniętego menu kontekstowego wybieramy «Właściwości taktu». W otwartym oknie możemy ustawić pożądane właściwości zaznaczonych taktów.

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software