Interfejs użytkownika

sheet music
Help →  Polish →  Interfejs użytkownika
prev next

Główne menu.


Zawiera polecenia do pracy z plikami, schowkiem, do zarządzania kompozycją, nagrywania, odtwarzania i nawigacji.

 

Ikony menu głównego.


Ikony odpowiadają poleceniom i służą do szybszego dostępu do tych poleceń.

 

Okno projektu


Zawiera spis partii i głosów dla każdej pięciolinii kompozycji. Pozwala wprowadzać nazwy, instrumenty MIDI (dla partii i głosów), numery kanałów oraz kopie partii lub głosów.

 

Wprowadzanie znaków muzycznych, informacji oraz narzędzia edycyjne


Panele grupują przyciski: do wprowadzania nut, symboli oraz wyrażeń opisujących sposób wykonywania utworów, wirtualne pianino, wirtualną gitarę, narzędzia do edycji kompozycji i jej symboli oraz do nawigacji w utworze.

Każdy panel może być umieszczony w osobnym oknie. W tym celu należy wybrać panel i kliknąć przycisk . Panele można włączać i wyłączać korzystając z poleceń «Okna» | «Narzędzia» lub przez panel sterowania.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software