Usuwanie partii

sheet music
Help →  Polish →  Usuwanie partii

Aktywuj wybraną partię w oknie projektu.

  • Z głównego menu wybieramy: «Kompozycja» | «Usuń partię».
  • Naciskamy i przytrzymujemy prawy klawisz myszki w oknie projektu. Z rozwiniętego menu kontekstowego wybieramy «Usuń partię».

 


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software