Usuwanie taktu

sheet music
Help →  Polish →  Usuwanie taktu

Ustawiamy kursor (klawiszami Lewo, Prawo, Góra, Dół) w takcie, który chcemy usunąć.

  • Z głównego menu wybieramy: «Kompozycja» | «Usuń takt».
  • Naciskamy i przytrzymujemy prawy klawisz myszki w oknie projektu. Z rozwiniętego menu kontekstowego wybieramy «Usuń takt».

W otwartym onie dialogowym podajemy liczbę taktów do usunięcia.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software