Usuwanie kreski taktowej

sheet music
Help →  Polish →  Usuwanie kreski taktowej

Ustawiamy kursor na pięciolinii (klawiszami Lewo, Prawo, Góra, Dół) na kresce taktowej, którą chcemy usunąć.

  • Z głównego menu wybieramy pozycję «Kompozycja» | «Usuń kreskę taktową».
  • Naciskamy i przytrzymujemy prawy klawisz myszki na spisie wierszy i pięciolinii. Z rozwiniętego menu kontekstowego wybieramy «Usuń kreskę taktową».

W otwartym oknie dialogowym należy podać liczbę kresek taktowych, które chcemy usunąć.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software