zmiana właściwości pieciolinii

sheet music
Help →  Polish →  zmiana właściwości pieciolinii

Aktywuj wybraną pięciolinię w oknie projektu.

  • Wybierz z głównego menu: «Kompozycja» | «Właściwości pięciolinii».
  • Naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz myszki w oknie projektu. Z menu kontekstowego wybierz pozycję: «Właściwości pięciolinii».

Ustaw właściwości pięciolinii w otwartym oknie dialogowym.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software