Zmiana właściwości partii

sheet music
Help →  Polish →  Zmiana właściwości partii

Aktywujemy żądana partię w oknie projektu.

  • Z głównego menu wybieramy pozycję: «Kompozycja» | «Właściwości partii».
  • Naciskamy i trzymamy wciśnięty prawy klawisz myszki w oknie projektu. Z menu kontekstowego wybieramy «Właściwości partii».

W otwartym oknie dialogowym ustawiamy właściwości partii.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software