Zmiana elementów projektu

sheet music
Help →  Polish →  Zmiana elementów projektu

 • Klikamy prawym klawiszem myszki na tym elemencie projektu («Tekst» lub «Obrazek»), który chcemy zmienić. Z menu kontekstowego wybieramy «Edytuj tekst» lub «Edytuj obrazek». W oknie dialogowym ustawiamy nowe właściwości tekstu lub obrazka.
 • Aktywujemy panel  (klikamy ikonę panelu myszką lub korzystamy ze skrótu klawiszowego Alt+D).
  Zaznaczamy elementy projektu na pięciolinii. Naciskając strzałkę przy odpowiednim przycisku, ustawiamy pożądane właściwości elementu projektu: «Kolor tekstu», «Kolor linii», «Kolor wypełnienia», «Styl tekstu», «Styl linii», «Styl wypełnienia» lub «Grubość linii».
  Klikamy przycisk pożądanej właściwości: «Kolor tekstu», «Kolor linii» , itd.
 • Aktywujemy panel  (klikamy ikonę panelu myszką lub korzystamy ze skrótu klawiszowego Alt+M).
  Zaznaczamy elementy projektu na pięciolinii. Zmieniamy pozycję lub wielkość elementu projektu korzystając z przycisków: «Przesuń w górę», «Przesuń w dół», «Przesuń w lewo», «Przesuń w prawo», «Zwiększ rozmiar», «Zmniejsz rozmiar».
  Przyciski «Wyrównanie w poziomie», «Wyrównanie w pionie» umożliwiają wyrównanie w pionie lub w poziomie, co jest przydatne np. przy pisaniu słów.

 


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software