Regulacja dynamiki głosu

sheet music
Help →  Polish →  Regulacja dynamiki głosu

Zaznaczamy nuty, których głosność wymaga regulacji.
Aktywujemy panel  (klikamy ikonę panelu myszką lub korzystamy ze skrótu klawiszowego Alt+M).
Naciskamy strzałkę z prawej strony przycisku «Oblicz głos» i w otwartym oknie dialogowym regulujemy właściwości dynamiki głosu.
Naciskamy przycisk «Oblicz głos».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software