Odstępy pomiędzy kreskami taktowymi

sheet music
Help →  Polish →  Odstępy pomiędzy kreskami taktowymi

Ustawiamy kursor w żądanej pozycji na pięciolinii (klawisze: Lewo, Prawo, Góra, Dół), za kreską taktową, po której odstęp chcemy zmienić.

Aktywujemy panel  (klikamy ikonę panelu myszką lub korzystamy ze skrótu klawiszowego Alt+M) Zmieniamy odstęp za bieżącą kreską taktową korzystając z klawiszy «Zwiększ odstęp za kreską taktową», «Zmniejsz odstęp za kreską taktową»


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software