Zmiana metrum

sheet music
Help →  Polish →  Zmiana metrum

Aktywujemy panel  (klikamy ikonę panelu myszką lub korzystamy ze skrótu klawiszowego Alt+N).
Naciskamy strzałkę obok przycisku “Metrum”  i ustawiamy wybrane metrum w otwartym oknie. Przesuwamy kusrsor myszki na żądaną pozycję na pięciolinii i naciskamy lewy klawisz myszki.

Wszystkie kreski taktowe do końca pięciolinii lub do natępnego metrum będą przeliczone i dopasowane do nowego metrum.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software