Dodawanie symboli do pięciolinii

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie symboli do pięciolinii

Aktywujemy panel  (klikamy ikonę panelu myszką lub korzystamy ze skrótu klawiszowego Alt+S).
Wciskamy wybrany z klawiszy: «Piano»  … «Crescendo»  … «Tryl»  .. .
Przesuwamy kursor myszki nad żądaną pozycję w utworze i kliknięciem lewego klawisza myszki wstawiamy symbol.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software