Dodawanie pięciolinii do partii

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie pięciolinii do partii

  • Z głównego menu należy wybrać «Kompozycja» | «Dodaj pieciolinię».
  • Należy wcisnąć i przytrzymać prawy klawisz myszki w oknie projektu. Następnie z menu kontekstowego trzeba wybrać «Dodać pięciolinię».

 


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software