Dodawanie ligatury i legato

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie ligatury i legato

Aktywujemy panel  (klikamy ikonę panelu myszką lub korzystamy ze skrótu klawiszowego Alt+N).
Najpierw wciskamy jeden z przycisków «Legato», co sprawia, że kursor jest gotowy do łączenia nut łukiem.
Przesuwamy kursor nad pierwszą z łączonych łukiem nut i naciskamy lewy klawisz myszy. Nie zwalniając przycisku przenosimy kursor nad drugą nutę, a potem zwalniamy przycisk. Można także postąpić w inny sposób: po kliknięciu pierwszej nuty zwalniamy przycisk myszy, po czym klikamy drugą nutę.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software