Dodawanie symboli do pięciolinii

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie symboli do pięciolinii

Aktywujemy panel  (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając ze skrótu klawiszowego Alt+S).
Włączamy jeden z przycisków «Piano»  … «Crescendo»  … «Tryl»  .. na tym panelu.
Przesuwamy kursor myszy w to miejsce pięciolinii, w którym chcemy wstawić symbol, po czym wstawiamy symbol kliknięciem lewego klawisza myszy.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software