Dodawanie pieciolinii do partii

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie pieciolinii do partii

  • Z głównego menu wydajemy polecenia: «Kompozycja» | «Dodaj pięciolinię».
  • Wciśnij i przytrzymaj prawy klawisz myszki w oknie projektu. Z rozwiniętego menu kontekstowego wybieramy pozycję «Dodaj pieciolinię».

 


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software