Dodawanie partii

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie partii

  • Z głównego menu należy wybrać: «Kompozycja» | «Dodaj partię».
  • W oknie projektu klikamy i trzymamy wciśnięty prawy klawisz myszki. Z menu kontekstowego wybieramy pozycję «Dodaj partię».

 


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software