Dodawanie przednutek

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie przednutek

Aktywujemy panel  (klikając myszką lub korzystając ze skrótu klawiszowego Alt+N).
Teraz klikamy przycisk «Przednutka». (Jeśli chcemy ustawić właściwości przednutki, to trzeba nacisnąć strzałkę przy przycisku). Przesuwamy myszką kursor w miejsce, w którym chcemy wstawić przednutkę, a następnie naciśkamy lewy klawisz myszki. W podobny sposób wstawiamy więcej przednutek, jeśli jest taka potrzeba.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software