Dodawanie sposobu wykonania

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie sposobu wykonania

(Ta właściwość jest dostępna wyłącznie w wersji «Maestro»).

Włączamy panel  (myszką bądź skrótem klawiszowym Alt+S).
Aby zmienić czcionkę, którą złożone jest określenie sposobu wykonania, należy kliknąć przycisk «Czcionka» i ustawić parametry czcionki w otwartym oknie dialogowym.
Teraz naciskamy przycisk sposobu wykonania. Przesuwamy kursor myszką nad to miejsce partytury, w którym określenie sposobu wykonania ma być umieszczone i naciskamy lewy klawisz myszki.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software