Dodawanie elementów do projektu

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie elementów do projektu

Włączamy panel  (myszką lub skrótem klawiszowym Alt+D).
W celu ustawienia właściwości dodawanego elementu projektu, naciskamy strzałkę przy odpowiednim przycisku: «Kolor tekstu», «Kolor linii», «Kolor wypełnienia», «Styl tekstu», «Styl linii», «Styl wypełnienia», or «Grubość linii».
Teraz naciskamy jeden z przycisków: «Tekst», «Linia», «Wskaźnik», «Prostokąt», «Elipsa», or «Obrazek», przesuwamy myszką kursor na przewidzianą pozycję na partyturze i naciskamy lewy klawisz myszy. W otwartym oknie dialogowym ustawiamy właściwości dla «Tekstu» i «Obrazka».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software