Dodawanie akordu

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie akordu

(Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w wersji «Maestro»).

 • W celu dodania akordu należy najpierw przywołać panel  klikając ikonę panelu myszką lub używając skrótu klawiszowego Alt+C.
  Natępnie należy nacisnąć przycisk «Dodawanie tekstu akordu» znajdującego się w tym samym miejscu, co przycisk «odawnie akordu».
  Czas trwania każdego akordu można ustawić przyciskiem «Czas trwania» .
  W celu wybrania akordu, należy nacisnąć przycisk (A do G) na głównej liście akordów.
  Najczęściej używane akordy mogą być dodane z listy szablonów akordów po prawej stronie (X, Xm, itd.)
 • Należy wybrać panel  klikając myszką lub też wykorzystując skrót klawiszowy Alt+G.
  Następnie należy wybrać rodzaj gitary korzystając z opcji «Rodzaj gitary».
  Palcowanie akordu można przenieść na gitarę używając myszki.

 


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software