Dodaj kreskę taktową

sheet music
Help →  Polish →  Dodaj kreskę taktową

Klawiszami kierunowymi (klawisze Lewo, Prawo, Góra, Dół) lub myszką ustawiamy pozycję kursora w miejscu, w którym chcemy dodać kreskę taktową. Dodatkowa kreska zostanie dodana za kursorem.

Są dwa sposoby na dodanie kreski taktowej.

  • Wybieramy z głównego menu «Kompozycja» | «Dodaj kreskę taktową».
  • Lub klikamy prawym klawiszem myszki na poęcioliniach. Pojawi się menu kontekstowe, z którego można wybrać «Dodaj kreskę taktową».

Pojawi się okno dialogowe, w którym można podać liczbę kresek taktowych, które chcemy dodać.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software