Zmiana wielkości symbolu

sheet music
Help →  Polish →  Zmiana wielkości symbolu

Zaznaczamy symbol lub symbole.

  • Zmieniamy wielkość zaznaczonych elementów klawiszami Alt+Lewo, Alt+Prawo, Alt+Góra, Alt+Dół.
  • Aktywujemy panel Zmiana wielkości symbolu (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowego Alt+M).
    Zmieniamy wielkość zaznaczonych elementów przyciskami «Zwiększ rozmiar»Zmiana wielkości symbolu, «Zmniejsz rozmiar»Zmiana wielkości symbolu.

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software