Zmiana klucza na pięciolinii

sheet music
Help →  Polish →  Zmiana klucza na pięciolinii

Aktywujemy panel Zmiana klucza na pięciolinii (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowego Alt+N).

  • Naciskamy przycisk żądanego klucza Zmiana klucza na pięciolinii. Jeśli potrzebny jest inny klucz, to możemy wybrać ten klucz z rozwijanej listy. W tym celu, naciskamy strzałkę po prawej stronie przycisku klucza Zmiana klucza na pięciolinii, a następnie wybieramy klucz z rozwiniętej listy.
    Przesuwamy kursor myszki na żądaną pozycję na pięciolinii i naciskamy lewy przycisk myszki.

Wszystkie takty począwszy od bieżącej pozycji kursora zostaną objęte działaniem nowego klucza.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software