Marginesy pięciolinii

sheet music
Help →  Polish →  Marginesy pięciolinii

Ustawiamy kursor na pięciolinii (klawisze Lewo, Prawo, Góra, Dół) w żądanym wierszu.

  • Aktywujemy panel Marginesy pięciolinii (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowego Alt+M). Zmieniamy lewy lub prawy margines kolumny korzystając z przycisków «Zwiększ lewy margines»Marginesy pięciolinii, «Zwiększ prawy margines»Marginesy pięciolinii, «Zmniejsz lewy margines»Marginesy pięciolinii, «Zmniejsz prawy margines»Marginesy pięciolinii.
  • Przy pomocy myszki, przesuwamy na górnej skali znacznik prawego lub lewego marginesu.

 


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software