Zmiana kierunku ogonka nuty

sheet music
Help →  Polish →  Zmiana kierunku ogonka nuty

  • Ustawiamy kursor (klawiszami Lewo, Prawo, Góra, Dół) na żądanej nucie lub zaznaczamy żądaną nutę.
  • Zmieniamy kierunek ogonka klawiszami Shift+Góra, Shift+Dół.
  • Aktywujemy panel Zmiana kierunku ogonka nuty (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowego Alt+M).
    Zmieniamy kierunek ogonka korzystając z przycisków «Ogonek w górę»Zmiana kierunku ogonka nuty, «Ogonek w dół»Zmiana kierunku ogonka nuty.

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software