Zmiana położenia i kąta nachylenia belki

sheet music
Help →  Polish →  Zmiana położenia i kąta nachylenia belki

Zaznaczamy nutę (jeśli jest częścią akordu, to zaznaczamy cały akord).

Aktywujemy panel «Modyfikacja» (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowego Alt+M).
Zmieniamy położenie i kąt nachylenia belki grupującej nuty używając przycisków «Belka w górę»Zmiana położenia i kąta nachylenia belki, «Belka w dół»Zmiana położenia i kąta nachylenia belki.
.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software