Skróty klawiszowe

sheet music
Help →  Polish →  Skróty klawiszowe
prev next

Przełączanie między plikami i panelami.

  • Alt+0, Alt+1… – Aktywuje pierwszy plik, drugi plik, …
  • Alt+N – Aktywuje panel Skróty klawiszowe
  • Alt+S – Aktywuje panel Skróty klawiszowe
  • Alt+E – Aktywuje panel Skróty klawiszowe
  • Alt+T – Aktywuje panel Skróty klawiszowe
  • Alt+C – Aktywuje panel Skróty klawiszowe
  • Alt+I – Aktywuje panel Skróty klawiszowe
  • Alt+K – Aktywuje panel Skróty klawiszowe
  • Alt+D – Aktywuje panel Skróty klawiszowe
  • Alt+P – Aktywuje panel Skróty klawiszowe
  • Alt+G – Aktywuje panel Skróty klawiszowe
  • Alt+M – Aktywuje panel Skróty klawiszowe
  • Alt+V – Aktywuje panel Skróty klawiszowe

Poruszanie się w obrębie pięciolinii

  • Lewo – Do poprzedniej nuty
  • Prawo – Do następnej nuty
  • Góra – O pięciolinię wyżej
  • Dół – O pięciolinię w dół
  • Alt+Ctrl+Góra – Podwyż aktualną pozycję wprowadzania o 1/2 kroku
  • Alt+Ctrl+Dół – Obniż aktualną pozycję wprowadzania o 1/2 kroku
  • Home – Idź do pierwszej nuty na bieżącej pięciolinii
  • End – Idź do ostatniej nuty na bieżącej pięciolinii
  • Ctrl+Home – Idź do pierwszej nuty na stronie
  • Ctrl+End – Idź do ostatniej nuty na stronie
  • PgUp – Idź do pierwszego taktu na poprzedniej stronie
  • PgDn – Idź do pierwszego taktu na następnej stronie
  • Ctrl+PgUp – Idź do pierwszego taktu na pierwszej stronie
  • Ctrl+PgDn – Idź do pierwszego taktu na ostatniej stronie
  • Ctrl+Shift+0..9 – Wstaw zakładkę
  • Ctrl+0..9 – Idź do zakładki

Usuwanie

  • Delete – Usuń nutę (nuty) na bieżącej pozycji albo usuń zaznaczone nuty lub symbole
  • BackSpace – Usuń nutę (nuty) przed bieżącą pozucją kursora

Modyfikacje pięciolinii

  • Ctrl+Lewo – Przesuń zaznaczone nuty lub symbole (lub nuty na bieżącej pozycji) w lewo
  • Ctrl+Prawo – Przesuń zaznaczone nuty lub symbole (lub nuty na bieżącej pozycji) w prawo
  • Ctrl+Góra – Przesuń zaznaczone nuty lub symbole (lub nuty na bieżącej pozycji) w górę o 1/2 kroku
  • Ctrl+Dół – Przesuń zaznaczone nuty lub symbole (lub nuty na bieżącej pozycji) w dół o 1/2 kroku
  • Alt+Lewo – Zwiększ rozmiar zaznaczonych nut lub symboli (na przykład “Crescendo”)
  • Alt+Prawo – Zmniejsz rozmiar zaznaczonych nut lub symboli (na przykład “Crescendo”)
  • Alt+Góra – Zwiększ rozmiar zaznaczonych symboli (na przykład “Arpeggio”)
  • Alt+Dół – Zmniejsz rozmiar zaznaczonych symboli (na przykład “Arpeggio”)
  • Shift+Góra – Podnieś do góry laseczkę zaznaczonej nuty (lub nuty na bieżącej pozycji kursora) lub też orientację symbolu na pięciolinii (na przykład Fermata)
  • Shift+Dół – Opuść w dół laseczkę zaznaczonej nuty (lub nuty na bieżącej pozycji kursora) lub też orientację symbolu na pięciolinii (na przykład Fermata)
  • Ctrl+Shift+Lewo – Przesuń w lewo graficzną pozycję niektórych symboli (na przykład “Tempo”)
  • Ctrl+Shift+Prawo – Przesuń w prawo graficzną pozycję niektórych symboli (na przykład “Tempo”)
  • Alt+Shift+Lewo – Zwiększ graficzną szerokość iektórych symboli (na przykład “Crescendo”)
  • Alt+Shift+Prawo – Zmniejsz graficzną szerokość niektórych symboli (na przykład “Crescendo”)

Sortowanie pięciolinii

  • Ctrl+Shift+Góra – Jeśli istnieje więcej niż jedna pięciolinia, to przesuń pięciolinię o jedną w górę
  • Ctrl+Shift+Dół – Przesuń pięciolinię o jedną w dół, jeśli istnieje więcej niż jedna pięciolinia

Operacje: krok do tyłu-krok do przodu (Cofnij-Powtórz)

  • Ctrl+Z – Cofnij ostatnią operację
  • Shift+Ctrl+Z – Powtórnie wykonaj cofniętą operację

Kopiowanie

  • Ctrl+X – Przenieś zaznaczoną zawartość do schowka (to oznacza usunięcie przeniesionej zawartości z utworu)
  • Ctrl+C – Kopuj zaznaczone nuty i symbole do schowka
  • Ctrl+P – Wklej nuty i symbole z schowka w miejsce wskazane bieżącym połozeniem wskaźnika (zawartość schowka pozostaje bez zmian)

Jeśli panel “Nuty” jest aktywny:

  • Q – Naciśnij przycisk “Wskaźnik”
  • W – Naciśnij przycisk “Szybkie wprowadzanie” > “Pojedyńcze wprowadzanie” > “Wielokrotne wprowadzanie”
  • E – Naciśnij przycisk “Wymaż”
  • C – Naciśnij przycisk “Klucz”
  • A – Naciśnij przycisk “Tonacja” (“Ton”)
  • Z – Naciśnij przycisk “Metrum”
  • I – Naciśnij przycisk “Tempo”
  • Y – Naciśnij przycisk “Triola …”
  • V – Naciśnij przycisk “Przednutki”
  • N – Naciśnij przycisk “Nuta” .. “1/64 nuty”. Kolejne naciśnięcia cyklicznie zmieniają wartość nuty.
  • P – Naciśnij przycisk “Pauza” .. “Pauza 1/64”
  • 1..7 – Naciśnij przycisk “Nuta” .. “1/64 nuty”
  • J – Naciśnij przycisk “Duola, Triola, Kwintola …”
  • T – Naciśnij przycisk “Tremolo”
  • U – Naciśnij przycisk “Kropka” > “Podwójna kropka”
  • B – Naciśnij przycisk “Bemol” -> “Podwójny bemol”
  • D – Naciśnij przycisk “Krzyżyk” -> “Podwójny krzyżyk”
  • R – Naciśnij przycisk “Kasownik” – > “Kasownik-Bemol” – > “Kasownik-Krzyżyk”
  • S – Naciśnij przycisk “Staccato”
  • O – Naciśnij przycisk “Portamento”
  • H – Naciśnij przycisk “Otwarty hat” > “Półotwarty hat”
  • F – Naciśnij przycisk “Fall Up” > “Fall Down”
  • M – Naciśnij przycisk “Nuta perkusyjna”
  • K – Naciśnij przycisk “Pusta nuta”
  • L – Naciśnij przycisk “Legato (ligatura)”

Jeśli panel “Symbole” jest aktywny:

  • Q – Naciśnij przycisk “Wskaźnik”
  • W – Naciśnij przycisk “Szybkie wprowadzanie” > “Pojedyńcze wprowadzanie” > “Wielokrotne wprowadzanie”
  • E – Naciśnij przycisk “Wymaż”
  • C – Naciśnij przycisk “Crescendo”
  • D – Naciśnij przycisk “Diminuendo”
  • N – Naciśnij przycisk “Koniec części” > “Koniec kompozycji”
  • X – Naciśnij przycisk “Początek powtórki” > “Koniec powtórki”
  • K – Naciśnij przycisk “Coda”
  • O – Naciśnij przycisk “Ottava alta” -> “Ottava bassa”
  • F – Naciśnij przycisk “Forte” > “Fortissimo” > “Forte-Fortissimo”
  • P – Naciśnij przycisk “Piano” > “Pianissimo” > “Piano-Pianissimo”
  • Z – Naciśnij przycisk “FortePiano” > “Mezzopiano” > “Mezzoforte”
  • S – Naciśnij przycisk “Forzando” > “SForzando” > “SForzato” > “Extraforzato”
  • I – Naciśnij przycisk “Arpeggio”
  • H – Naciśnij przycisk “Ręka w dół” > “Ręka w górę”
  • T – Naciśnij przycisk “Tryl”
  • G – Naciśnij przycisk “Gruppetto”
  • M – Naciśnij przycisk “Mordent”
  • B – Naciśnij przycisk “Nawias”
  • A – Naciśnij przycisk “Akcent”
  • L – Naciśnij przycisk “Wciśnij pedał” > “Zwolnij pedał”

Jeśli panel “Akordy” jest aktywny:

  • Q – Naciśnij przycisk “Wskaźnik”
  • W – Naciśnij przycisk “Szybkie wprowadzanie” > “Pojedyńcze wprowadzanie” > “Wielokrotne wprowadzanie”
  • E – Naciśnij przycisk “Wymaż”
  • R – Przełącz tryb wprowadzania “Dodawanie akordów”/”Dodawanie chwytów gitarowych”/”Dodawanie tekstu akordów”
  • +,- – Zmień czas trwania nut (cała nuta … 1/64) (Dodawanie akordów)
  • N – Zmień główną nutę (C…B)
  • N – Zmień podstawę akordu (5…13)
  • B – Naciśnij przycisk “Bemol”
  • D – Naciśnij przycisk “Krzyżyk”
  • I – Naciśnij przycisk “Minor (moll)”
  • J – Naciśnij przycisk “Major (dur)”
  • S – Naciśnij przycisk “Sus”
  • O – Naciśnij przycisk “Omiń”
  • A – Naciśnij przycisk “Dodaj pięciolinię”Jeśli panel “Interwały” jest aktywny:
  • R – Naciśnij przycisk “Akord”
  • N – Zmień kierunek interwału
  • D – Zmień czas trwania nuty (cała nuta … 1/64). Kolejne naciśnięcia cyklicznie zmieniają wartość nuty.
  • +,- – Zmień czas trwania nuty (cała nuta … 1/64)
  • O – Zmień numer oktawy (0..5)
  • U – Naciśnij przycisk “Kropka” > “Podwójna kropka”
  • J – Naciśnij przycisk “Duola, triola, kwintola …”
  • T – Naciśnij przycisk “Tremolo”Jeśli panel “Projekt” jest aktywny:
  • Q – Naciśnij przycisk “Wskaźnik”
  • W – Naciśnij przycisk “Szybkie wprowadzanie” > “Pojedyńcze wprowadzanie” > “Wielokrotne wprowadzanie”
  • E – Naciśnij przycisk “Wymaż”
  • T – Naciśnij przycisk “Tekst”
  • N – Naciśnij przycisk “Napis”
  • K – Naciśnij przycisk “Słowa”
  • L – Naciśnij przycisk “Linia” > “Strzałka”
  • R – Naciśnij przycisk “Prostokąt” > “Wypełnij prostokąt”
  • P – Naciśnij przycisk “Elipsa” > “Wypełnij elipsę”
  • I – Naciśnij przycisk “Obrazek”
  • A – Naciśnij przycisk “Łuk”
  • P – Naciśnij przycisk “Wycinek” > “Wypełnij wycinek”
  • S – Naciśnij przycisk “Segment” > “Wypełnij segment”Jeśli panel “Pianino” jest aktywny:
  • Góra, Dół – Zmień czas trwania nuty wprowadzanej z keyboardu (cała nuta, 1/2, 1/4 …)
  • Lewo, Prawo – Zmień bieżącą oktawę na keyboardzie (0…9)
  • Ctrl + Góra, Dół, Lewo, Prawo – Przesuń się w obrębie pięciolinii
  • C, D, E, F, G, A, B – Dodaj nutę
  • Shift+C, Shift+D.. – Zwiększ o półtonu od nuty
  • Space – Dodaj pauzę o ustalonym czasie trwania
  • R – Naciśnij przycisk “Akord”
  • N – Naciśnij przycisk “Nuta”
  • P – Naciśnij przycisk “Pauza”
  • U – Naciśnij przycisk “Kropka” > “Podwójna kropka”
  • J – Naciśnij przycisk “Duola, triola, kwintola …”
  • T – Naciśnij przycisk “Tremolo”
  • M – Naciśnij przycisk “Nuta perkusyjna”
  • K – Naciśnij przycisk “Pusta nuta”Jeśli panel “Keyboard” jest aktywny:
  • 1..7 – Zmień czas trwania nuty (cała nuta … 1/64)
  • Space – Dodaj pauzę
  • I – Naciśnij przycisk “Duola, triola, kwintola …”
  • O – Naciśnij przycisk “Legato (Ligatura)”
  • P – Naciśnij przycisk “Staccato”
  • { – Naciśnij przycisk “Portamento”
  • } – Naciśnij przycisk “Tremolo”
  • K – Naciśnij przycisk “Bemol” -> “Podwójny bemol”
  • L – Naciśnij przycisk “Kasownik” – > “Kasownik-Bemol” – > “Kasownik-Krzyżyk”)
  • : – Naciśnij przycisk “Krzyżyk” -> “Podwójny krzyżyk”
  • . – Naciśnij przycisk “Kropka”
  • < – zmiana oktawy
  • > – zmiana oktawy

W trybie nagrywania przy otwartym oknie “Nagrywanie”:

  • E – Naciśnij przycisk “Czas rzeczywisty”
  • O – Naciśnij przycisk “Metronom”
  • H – Naciśnij przycisk “Dwie ręce”
  • R – Naciśnij przycisk “Akordy”
  • N – Naciśnij przycisk “Nuta”
  • P – Naciśnij przycisk “Pauza”
  • U – Naciśnij przycisk “Kropka” > “Podwójna kropka”
  • J – Naciśnij przycisk “Duola, triola, kwintola …”
  • T – Naciśnij przycisk “Tremolo”
  • M – Naciśnij przycisk “Nuta perkusyjna”
  • K – Naciśnij przycisk “Pusta nuta”
  • 1..7 – Naciśnij przycisk czas kwantowania “Cała nuta” … “1/64 nuty”
  • +,- – Zmień czas kwantowania nut (cała nuta … 1/64)

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software