Zmiana elementów projektu

sheet music
Help →  Polish →  Zmiana elementów projektu

 • Klikamy prawym klawiszem myszki na tym elemencie projektu («Tekst»Zmiana elementów projektu lub «Obrazek»Zmiana elementów projektu), który chcemy zmienić. Z menu kontekstowego wybieramy «Edytuj tekst» lub «Edytuj obrazek». W oknie dialogowym ustawiamy nowe właściwości tekstu lub obrazka.
 • Aktywujemy panel Zmiana elementów projektu (klikamy ikonę panelu myszką lub korzystamy ze skrótu klawiszowego Alt+D).
  Zaznaczamy elementy projektu na pięciolinii. Naciskając strzałkę przy odpowiednim przycisku, ustawiamy pożądane właściwości elementu projektu: «Kolor tekstu»Zmiana elementów projektu, «Kolor linii»Zmiana elementów projektu, «Kolor wypełnienia»Zmiana elementów projektu, «Styl tekstu»Zmiana elementów projektu, «Styl linii», «Styl wypełnienia»Zmiana elementów projektu lub «Grubość linii»Zmiana elementów projektu.
  Klikamy przycisk pożądanej właściwości: «Kolor tekstu», «Kolor linii» , itd.
 • Aktywujemy panel Zmiana elementów projektu (klikamy ikonę panelu myszką lub korzystamy ze skrótu klawiszowego Alt+M).
  Zaznaczamy elementy projektu na pięciolinii. Zmieniamy pozycję lub wielkość elementu projektu korzystając z przycisków: «Przesuń w górę»Zmiana elementów projektu, «Przesuń w dół»Zmiana elementów projektu, «Przesuń w lewo»Zmiana elementów projektu, «Przesuń w prawo»Zmiana elementów projektu, «Zwiększ rozmiar»Zmiana elementów projektu, «Zmniejsz rozmiar»Zmiana elementów projektu.
  Przyciski «Wyrównanie w poziomie»Zmiana elementów projektu, «Wyrównanie w pionie»Zmiana elementów projektu umożliwiają wyrównanie w pionie lub w poziomie, co jest przydatne np. przy pisaniu słów.

 


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software