Regulacja dynamiki głosu

sheet music
Help →  Polish →  Regulacja dynamiki głosu

Zaznaczamy nuty, których głosność wymaga regulacji.
Aktywujemy panel Regulacja dynamiki głosu (klikamy ikonę panelu myszką lub korzystamy ze skrótu klawiszowego Alt+M).
Naciskamy strzałkę z prawej strony przycisku «Oblicz głos»Regulacja dynamiki głosu i w otwartym oknie dialogowym regulujemy właściwości dynamiki głosu.
Naciskamy przycisk «Oblicz głos»Regulacja dynamiki głosu.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software