Odstępy pomiędzy kreskami taktowymi

sheet music
Help →  Polish →  Odstępy pomiędzy kreskami taktowymi

Ustawiamy kursor w żądanej pozycji na pięciolinii (klawisze: Lewo, Prawo, Góra, Dół), za kreską taktową, po której odstęp chcemy zmienić.

Aktywujemy panel Odstępy pomiędzy kreskami taktowymi (klikamy ikonę panelu myszką lub korzystamy ze skrótu klawiszowego Alt+M) Zmieniamy odstęp za bieżącą kreską taktową korzystając z klawiszy «Zwiększ odstęp za kreską taktową»Odstępy pomiędzy kreskami taktowymi, «Zmniejsz odstęp za kreską taktową»Odstępy pomiędzy kreskami taktowymi


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software