Dodawanie symboli do pięciolinii

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie symboli do pięciolinii

Aktywujemy panel Dodawanie symboli do pięciolinii (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając ze skrótu klawiszowego Alt+S).
Włączamy jeden z przycisków «Piano» Dodawanie symboli do pięciolinii … «Crescendo» Dodawanie symboli do pięciolinii … «Tryl» Dodawanie symboli do pięciolinii .. na tym panelu.
Przesuwamy kursor myszy w to miejsce pięciolinii, w którym chcemy wstawić symbol, po czym wstawiamy symbol kliknięciem lewego klawisza myszy.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software