Dodawanie elementów do projektu

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie elementów do projektu

Włączamy panel Dodawanie elementów do projektu (myszką lub skrótem klawiszowym Alt+D).
W celu ustawienia właściwości dodawanego elementu projektu, naciskamy strzałkę przy odpowiednim przycisku: «Kolor tekstu»Dodawanie elementów do projektu, «Kolor linii»Dodawanie elementów do projektu, «Kolor wypełnienia»Dodawanie elementów do projektu, «Styl tekstu»Dodawanie elementów do projektu, «Styl linii»Dodawanie elementów do projektu, «Styl wypełnienia»Dodawanie elementów do projektu, or «Grubość linii»Dodawanie elementów do projektu.
Teraz naciskamy jeden z przycisków: «Tekst»Dodawanie elementów do projektu, «Linia»Dodawanie elementów do projektu, «Wskaźnik»Dodawanie elementów do projektu, «Prostokąt»Dodawanie elementów do projektu, «Elipsa»Dodawanie elementów do projektu, or «Obrazek»Dodawanie elementów do projektu, przesuwamy myszką kursor na przewidzianą pozycję na partyturze i naciskamy lewy klawisz myszy. W otwartym oknie dialogowym ustawiamy właściwości dla «Tekstu» i «Obrazka».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software