Dodawanie tekstu akordu

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie tekstu akordu

(Ta właściwość jest dostępna tylko w wersjach «Classic» i «Maestro»).

Aktywujemy panel Dodawanie tekstu akordu (klikając na ikonie panelu myszką lub też skrótem klawiszowym Alt+C).
Wybieramy schemat dodawania akordu klikając kolejno przyciski «Dodawanie akordu»Dodawanie tekstu akordu -> «Dodawanie tekstu akordu»Dodawanie tekstu akordu.

  • Naciskamy przyciski na głównej liście akordów.
  • Naciskamy przyciski na pełnej liście akordów.

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software