Usuń akord ze spisu szablonów

sheet music
Help →  Polish →  Usuń akord ze spisu szablonów

  • Aktywujemy panel  (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowego Alt+C).
    Naciskamy przycisk «Wszystkie akordy». W otwartym oknie dialogowym naciskamy przycisk «Usuń». Z rozwiniętej listy usuwamy dany akord. Akord będzie usunięty z listy szablonów programu.
  • Z głównego menu wybieramy «Szablony» | «Akordy» | «Spis akordów». Z rozwiniętej listy usuwamy akord. Akord będzie usunięty z listy szablonów programu.

 


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software